Ücretsiz Arayın

0252 214 11 05
 

Hizmet Standartları ve Envanterleri

Kamuda “Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme” çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarla, hizmet talep eden gerçek veya tüzel kişilere (vatandaş, şirket ya da sivil toplum kuruluşları); hızlı, kaliteli, basit ve en düşük maliyetle hizmet sunulması ile kamu idarelerinin etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş güvenine dayanan ve şeffaf bir yönetim oluşturmaları hedeflenmektedir.

Bürokrasinin Azaltılması ve Basitleştirilmesi çalışmaları çerçevesinde şimdiye kadar Bakanlığımızın hizmet sunumu ile ilgili olan yirmi iki yönetmelik ile bir tebliğde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan bu değişikliklerle; bazı hizmetlerle ilgili olarak ruhsat, izin ve onay verme yetkisi Müdürlüğümüze devredilmiş, bazı hizmetlerin sunumu için istenen belgelerle ilgili olarak önemli ölçüde bürokrasiyi azaltıcı ve basitleştirici anlamda kolaylıklar sağlanmıştır.
Diğer taraftan, yapılmakta olan çalışmaların hem kalıcı olması hem de bütün kamu idareleri açısından bir düzen içerisinde yürütülebilmesi için hazırlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” Bakanlar Kurulu’nca 29.06.2009 tarihinde kabul edilerek 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sağlık Müdürlüğümüze ait Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartları tablolarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

           SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

  ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ VE BİRİMLER

Hizmet

Standartları

Hizmet

Envanterleri

PDF

EXCELL

  Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

  Araştırma, Bilgi Sistemleri ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü

  Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

  Kamu Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

  Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü

  Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

  Disiplin Hukuk Birimi

  Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

  Sivil Savunma Birimi

  İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ

Hizmet

Standartları

Hizmet

Envanterleri

PDF

EXCELL

  Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü

 

  Dalaman İlçe Sağlık Müdürlüğü

  Datça İlçe Sağlık Müdürlüğü

  Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü

  Kavaklıdere İlçe Sağlık Müdürlüğü

 

  Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü

  Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü

  Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü

  Ortaca İlçe Sağlık Müdürlüğü

  Ula İlçe Sağlık Müdürlüğü

  Yatağan İlçe Sağlık Müdürlüğü

 

 

  KAMU HASTANELERİ VE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ

Hizmet

Standartları

Hizmet

Envanterleri

PDF

EXCELL

  Muğla Ünv.Eğt. ve Araştırma Hastanesi

 

  Bodrum Devlet Hastanesi

  Dalaman Devlet Hastanesi

  Datça Devlet Hastanesi

  Fethiye Devlet Hastanesi

 

  Köyceğiz Devlet Hastanesi

  Marmaris Devlet Hastanesi

  Milas Devlet Hastanesi

  Ortaca Devlet Hastanesi

  

  Yatağan Devlet Hastanesi

  Kavaklıdere Entegre İlçe Hastanesi

  

  Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

  Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

 

izmir web tasarım
Muğla Sağlık Müdürlüğü © 2015