Ücretsiz Arayın

0252 214 11 05
 

3-5 MAYIS 2017 HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP) UYGULAYICI EĞİTİMİ

Tarih : 5/9/2017

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP) UYGULAYICI EĞİTİMİ

3-5 MAYIS 2017

            Muğla İl Sağlık Müdürlüğü olarak; İlimiz merkez ve ilçelerinde bulunan kamu, özel ve ağız diş sağlığı merkezi hastanelerinde görev yapan  Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Komisyonlarında görevli ve Hastane Afet ve Acil Durum Planlarının incelenmesinden sorumlu personeline yönelik Acil Afet ve Olağan Dışı Durumlara hazırlıklı olmak amacıyla 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde  "Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)  Uygulayıcı Eğitimi" düzenlenmiştir.

            Bu eğitimdeki amacımız;  hastanelerin, afetlere ilişkin önlem almalarını, yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olabilmelerini sağlamaktır.

            Söz konusu eğitim ;Aydın ilinden 2 , İlimizden 2 eğitmen olmak üzere  4 Eğitmen, 5 yardımcı personel tarafından ilimizdeki resmi ve özel hastanelerimizden katılan birer temsilciye olmak üzere  toplam 24 kişiye yönelik düzenlenmiştir.

            20 Mart 2015 tarih ve 29301 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren ''Hastane Afet Ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği'ne İstinaden İlimiz Genelinde Hastane Afet Ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulayıcı Eğitimleri 2017 yılı içerisinde belirli periyotlarla devam edecek olup , hastanelerimizin afet ve acil durumunda boyutu ne olursa olsun, sağlık hizmetinin kesintiye uğratılmadan devam etmesini sağlayarak hasta ve yaralılara en etkin sağlık hizmetinin sunulması öncelikli hedeflerimiz arasında yar alacaktır.

 

 

izmir web tasarım
Muğla Sağlık Müdürlüğü © 2015